Serviciile oferite de firma noastra  constau in consultanta pentru proiectarea , elaborarea si implementarea  :

Sistemului de management al calitatii - ISO 9001
Sistemului de management de mediu - ISO 14001
Sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca - OMSAS 18001

   Etapele programului de consultanta :

  1. Analiza organizatiei si a sistemului de management existent
  2. Instruirea personalului organizatiei
  3. Elaborarea documentatiei sistemului de management
  4. Implementarea sistemului de management
  5. Instruirea auditorilor interni
  6. Audit intern
  7. Selectarea firmei de certificare
  8. Asistenta pe perioada preauditului si auditului de certificare